Berichten van het Cafe.

Tot nader order is Cafe de Punt gesloten !!!!!

Het Kabinet heeft hedenmiddag besloten om drastische maatregelen te nemen om het Corona virus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is, dat met ingang van zondagavond 15 maart 2020 alle horeca dicht moet om 18.00 uur.
Dit betekent dat café De Punt vanaf maandag 16 maart 2020 voorlopig gesloten is. Voorlopig gaat de maatregel duren t/m 06 april 2020. Wij houden u via onze website en social media op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen